sobota, 5 lutego 2011

kończenie

gdybym teraz miał opisać ostatnie kilka miesięcy mojego życia, byłby to najnudniejszy kawałek prozy, jaki kiedykolwiek ktokolwiek spisał.
a propos kończenia..

Brak komentarzy:

AddThis